NOWOŚCI

14 kwietnia 2011 roku. Nowe tematy: 11 kwietnia 2011 roku. Aktualizacja tematu: 7 kwietnia 2011 roku: Aktualizacja tematu: 4 kwietnia 2011 roku. Aktualizacja tematu:
 • Zmiana organizacyjna - nowe hasła w menu na górze strony
2 kwietnia 2011 roku. Aktualizacja tematu: 29 marca 2011 roku. Aktualizacja tematu: 4 marca 2011 roku. Aktualizacja tematu: 22 lutego 2011 roku. Aktualizacja tematów: 19 lutego 2011 roku. Aktualizacja tematów: 12 lutego 2011 roku. Aktualizacja tematu: 2 lutego 2011 roku. Aktualizacja następujących tematów: 21 stycznia 2011 roku: 20 stycznia 2011 roku: 19 stycznia 2011 roku: 22 grudnia 2010 roku: 20 grudnia 2010 roku: Rozpoczęła się modernizacja serwisu. Na początek zmiany organizacyjne - zmieniono działy. Powoli będą aktualizowane kolejne pliki. Na początek zmieniono kontakt oraz podzielono linki tematycznie (chwilowo adresy nie sąaktywne): 23 kwietnia 2010 roku:
 • Na mapach woj. śląskiego i opolskiego z zaznaczonymi zakresami tablic dopisano rok zaprojektowania tras lub rok wykonania tras.
14 kwietnia 2010 roku: Mapy woj. śląskiego i opolskiego z zaznaczonymi zakresami tablic (trasy wyłącznie projektowane przez ŚKZTT): 7 kwietnia 2010 roku:
9 lutego 2010 roku:
5 września 2008 roku. 27 stycznia 2008 roku: 26 stycznia 2008 roku.
 • Zmiany redakcyjne związane ze zmianą nazwy na Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych i zmianą przynależności organizacyjnej Klubu – patrz plik
8 września 2007 roku. 4 września 2007 roku. Przeredagowaliśmy działy: 23 lipca 2006 roku:
 • Przeredagowaliśmy rozdział Trasy rowerowe.
 • Zaktualizowany został dział Linki.
 • W rozdziale Galeria dodaliśmy nowe zdjęcia z tras rowerowych na Żywiecczyźnie i trasy dydaktycznej w Kobiórze.
 • Uzupełniliśmy wykazy w Koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
 • W rozdziale Zasady prowadzenia tras rowerowych dodaliśmy punkt Rodzaje szlaków.
 • Dodaliśmy kilka nowych map do działu Mapy i schematy.
 • Zmiany administracyjne – wszystkie pliki html i php przeniesione zostały do głównego katalogu, a wszystkie pliki graficzne do jednego katalogu.
4 czerwca 2006 roku:
 1. Wykaz tras rowerowych krajowych województwa opolskiego
 2. Wyszukiwarka tras rowerowych krajowych województwa opolskiego
25 maja 2006 roku:
 1. Gdzie się tylko dało wymieniliśmy znaki tras rowerowych na takie, na których znajduje się aktualnie obowiązujący wzór roweru ze znaku C-13.
 2. Uzupełniliśmy wykaz tras międzynarodowych.
 3. Przeredagowaliśmy rozdział z mapami i schematami tras rowerowych. Dodaliśmy nowe mapy i schematy, a także podaliśmy wiele linków do innych stron rowerowych na Górnym Śląsku.
11 kwietnia 2006 roku:
 1. nowy spis map i schematów,
 2. poprawiony plik "osiągnięcia członków Klubu Znakarzy Tras Turystycznych,
 3. poprawiony plik "osiągnięcia Klubu Znakarzy Tras Turystycznych"
2 marca 2006 roku: Przygotowujemy nowe wykazy tras rowerowych w postaci bazy danych z wyszukiwarką. Do tej pory wykazy te będą dostępne w postaci pliku doc:
 1. Wykaz tras rowerowych krajowych województwa śląskiego
 2. Wykaz tras rowerowych krajowych województwa opolskiego (plik niedostępny, zapraszamy do nowego spisu)
20 lutego 2006 roku:
 1. Kurs znakarzy szlaków pieszych nizinnych w Radomiu 1-2 kwietnia 2006 roku
22 stycznia 2006 roku:
 1. W rozdziale „Nasze opinie” zamieściliśmy opinie dotyczące tras rowerowych w okolicach Nysy i Leśnicy.
 2. Podaliśmy obszerny wykaz linków do wykazów tras rowerowych w różnych krajach.
 3. Poprawiliśmy rozdział dotyczący zakresu działalności naszego Klubu Znakarzy.
19 stycznia 2006 roku:
 1. Zaktualizowany został dział Linki. Zapraszamy do obejrzenia stron o trasach turystycznych w USA, Kanadzie i Australii.
 2. Uzupełniliśmy wykazy i schematy tras w Koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Dodaliśmy krótkie informacje o koncepcjach ścieżek rowerowych dla Chorzowa i Kędzierzyna-Koźla.
 3. Przy praktycznej instrukcji znakowania szlaków rowerowych zamieściliśmy linki do zagranicznych stron o systemach znakowania tras turystycznych, m.in. w USA, a także przykłady oznakowania w różnych krajach europejskich.
29 grudnia 2005 roku:
 1. drobne zmiany organizacyjne w menu,
 2. zmiany w dziale "kontakt"
 3. rozbudowaliśmy dział "Galeria". W szczególności zapraszamy do obejrzenia zdjęć tras rowerowych w Gliwicach.
9 kwietnia 2005 roku:
 1. Nowa szata graficzna strony.
 2. Dodany dział "mapy i schematy", linki do wszystkich map i schematów umieszczonych na stronie.
7 lutego 2005 roku:
 1. Turystyczne szlaki rowerowe woj. opolskiego - dużo nowych opisów szlaków oraz map
 2. Nowe opisy szlaków oraz poprawki w dziale "trasy krajowe woj. śląskiego"
 3. Nowe mapy i tablice (2006.07.15 - mapki przeniesione na inny serwer, zapraszamy do działu "mapy i schematy"):
2 lutego 2005 roku:
 1. Dodano mapkę Krapkowic w dziale Rejon Krapkowic i Borów Niemodlińskich (2006.07.15 - mapki przeniesione na inny serwer, zapraszamy do działu "mapy i schematy")
 2. Dodano linki w plikach:

1 lutego 2005 roku:
 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. zm.: Dz.U.99.59.623;
 2. Ustawa O LASACH z dnia 28 września 1991 r. Dz. U. Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 54, poz. 254, z 1994 r, Nr 1 poz. 3, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1079 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668);
 3. Ustawa „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115/01, poz. 1229);
 4. USTAWA o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. bwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody z dnia 2 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1079) ;
 5. Wersja robocza projektu opracowanego przez zespół roboczy przy KTKol ZG PTTK jesienią 2004 r. (usunięte w lutym 2010);
31 stycznia 2005 roku:
 1. Rowerowe Szlaki Turystyczne - opinia Piotra Rościszewskiego z 30.08.2004 roku;
 2. Uwagi dotyczące Mapy tras rowerowych powiatu pszczyńskiego;
 3. Uwagi dotyczące Mapy tras rowerowych w powiecie rybnickim;
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie(Dz.U. Nr 63/00, poz. 735);
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie z dnia 26 lutego 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144);
 6. Zmiany w tekscie "PTTK DLA PROJEKTU „ROWEREM PO ŚLĄSKU", TURYSTYCZNE SZLAKI ROWEROWE GÓRNEGO ŚLĄSKIEGO";
29 stycznia 2005 roku:
 1. W rozdziale „Trasy – Woj. opolskie" uzupełniliśmy mapki w rejonie Doliny Małej Panwi
 2. Przybyło również kilka rysunków w dziale: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego iwarunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220/03, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). i poprawiliśmy spiś treści.
28 czerwca 2004 roku:
 1. W rozdziale „Trasy – Woj. opolskie uzupełniliśmy wykazy tras wokół Kluczborka i Krapkowic.
10 czerwca 2004 roku:

 1. W rozdziale „Przepisy dotyczące ruchu rowerowego” zamieszczamy informację o nowym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych …
 2. Uzupełnienie wykazu wykonanych projektów tras rowerowych w rozdziale „Osiągnięcia Klubu Znakarzy Tras Turystycznych”
 3. W rozdziale „Praktyczna instrukcja znakowania szlaków rowerowych” poprawiliśmy tekst w związku z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych ….
17 lutego 2004 roku:
 1. Zmiana nazwy rozdziału „Nasze propozycje” na „Koncepcja Śląskiej Sieci Tras Rowerowych”
  i zamieszczenie w rozdziale naszej wersji tej koncepcji z poprawionymi schematami tras. Liczymy na uwagi, które pomogą urealnić proponowane trasy rowerowe, przedstawione w tej koncepcji.
 2. Uzupełnienie wykazu wykonanych projektów tras rowerowych w rozdziale „Osiągnięcia Klubu Znakarzy Tras Turystycznych”
 3. Wydzielenie z rozdziału „Praktyczna instrukcja znakowania szlaków rowerowych” osobnego rozdziału „Przepisy dotyczące ruchu rowerowego” Spodziewamy się, że ułatwi to poruszanie się po naszej stronie.
 4. W rozdziale „Przepisy dotyczące ruchu rowerowego” zamieszczamy informację o nowym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach …
 5. W rozdziale „Praktyczna instrukcja znakowania szlaków rowerowych” dodaliśmy proponowane wzory i sposoby oznakowania skrzyżowań tras rowerowych z trasami konnymi.
 6. W rozdziale „Praktyczna instrukcja znakowania szlaków rowerowych” podaliśmy że plany szlaku powinny być sporządzane w skalach 1:25000 lub 1:10000. Instrukcja znakarska ZG sugeruje plany w skali 1:50000, podczas gdy rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach takiej małej skali nie przewiduje.
 7. W rozdziale „Nasze opinie” zamieszczony został „Raport 2003”
  o stanie prac nad Śląską Siecią tras Rowerowych. Krótko i Węzłowato co zrobiono dobrze, a co źle i ile tego powstało.
 8. Uporządkowanie i uzupełnienie wykazów tras rowerowych. W woj. śląskim nowe trasy powstały na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, koło Gliwic, Katowic, Pszczyny, Wodzisławia Śląskiego i Żywca. Dodane zostały linki do stron o trasach wokół Mysłowic, Pawłowic, Czerwionki-Leszczyn, Rybnika i Milówki. W woj. opolskim dużo planowanych tras w okolicach Borów Niemodlińskich, Borów Stobrawskich i rejonie Olesna. Dodane zostały linki do stron o Szlaku Drewnianych Kościołów i trasie Kluczbork – ośrodek wypoczynkowy Bąków.
 9. Nowo opracowany rozdział „Linki”. Dużo linków o klubach i trasach rowerowych w Polsce i za granicą.