Zakres działalności Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych

Działalność Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych obejmuje m.in.:
 1. w zakresie tras rowerowych:
  • koordynacja Śląskiej Sieci Tras Rowerowych oraz wykonywanie audytów dokumentacji i wykonawstwa tras tej sieci,
  • projektowanie turystycznych tras rowerowych w fazie koncepcji ogólnej i szczegółowej, podlegających uzgodnieniu z właścicielami i administratorami dróg, którymi mają przebiegać planowane trasy rowerowe, obejrzyj rysunek
  • projektowanie miejskich tras rowerowych w fazie koncepcji ogólnej i szczegółowej, podlegających uzgodnieniu z właścicielami i administratorami dróg, którymi mają przebiegać planowane trasy rowerowe, obejrzyj rysunek
  • projektowanie remontów dróg gruntowych w celu dostosowania ich do ruchu rowerowego, a także projektowanie dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych wraz z obniżeniami krawężników i przejazdami dla rowerzystów, obejrzyj rysunek
  • projektowanie tras rowerowych w fazie projektu technicznego-wykonawczego oznakowania, podlegającego uzgodnieniu w zakresie organizacji ruchu drogowego z administratorami dróg publicznych, projekty obejmują oznakowanie trasy znakami R-1 i R-3, zastosowanie na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych znaków C-13 i C-16-13, A-24, D-6a i D-6b, F-19, T-22, P-11 i P-23 oraz innych w razie potrzeby, obejrzyj rysunek
  • wykonawstwo oznakowania tras rowerowych w terenie(nie wykonujemy remontów dróg), zgodnie ze standardami przyjętymi przez PTTK, obejrzyj galerię
  • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami naszych projektów,
  • opiniowanie dokumentacji tras rowerowych,
  • opiniowanie oznakowania tras rowerowych wykonanych przez innych wykonawców,
  • doradztwo w zakresie planowania, projektowania i wykonawstwa oznakowania tras rowerowych,
  • utrzymywanie oznakowania turystycznych tras rowerowych,
  • opracowywanie i wydawanie folderów i przewodników po rowerowych trasach turystycznych,
  • propagowanie idei rowerowych szlaków turystycznych oraz Śląskiej Sieci Tras Rowerowych,
  • szkolenie znakarzy i innych osób zainteresowanych prawidłowym znakowaniem tras rowerowych.

 2. w zakresie szlaków pieszych, ścieżek dydaktycznych i rekreacyjnych:
  • projektowanie tras rowerowych w fazie koncepcji i projektu technicznego, podlegających uzgodnieniu z właścicielami i administratorami dróg,
  • projektowanie treści ekranów tablic informacyjnych i dydaktycznych,
  • projektowanie remontów dróg,
  • wykonawstwo oznakowania szlaków pieszych, ścieżek dydaktycznych i rekreacyjnych w terenie zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTTK,
  • opiniowanie oznakowania szlaków i ścieżek wykonanych przez innych wykonawców,
  • doradztwo w zakresie planowania, projektowania i wykonawstwa oznakowania szlaków i ścieżek,
  • utrzymywanie oznakowania szlaków i ścieżek.