Schemat Śląskiej Sieci Tras Rowerowych

Województwo śląskie i województwo opolskie
Zasady korzystania ze schematu

  1. Śląska Sieć Tras Rowerowych jest własnością społeczną, tworzoną wspólnie przez samorządy, instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne na zasadzie dobrowolności.
  2. Dysponentem koncepcji i logo Śląskiej Sieci Tras Rowerowych jest Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach.
  3. Prawa autorskie załączonego schematu Śląskiej Sieci Tras Rowerowych są własnością Piotra Rościszewskiego, który jako członek Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych wyraził zgodę na korzystanie z niego zgodnie z poniższymi warunkami.
  4. Schemat, jego dowolną część lub modyfikację graficzną wolno rozpowszechniać na stronach internetowych wyłącznie z podaniem Autora, logo Śląskiej Sieci Tras Rowerowych i warunków korzystania ze schematu.
  5. Korzystanie ze schematu, jego dowolnej części lub modyfikacji graficznej we wszelkich dokumentach, projektach i pismach wymaga uprzedniego powiadomienia Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych i uzyskania potwierdzenia zwrotnego zgłoszenia, a także podania Autora i umieszczenia logo Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
  6. W przypadku konieczności dokonania zmian na schemacie dotyczących wprowadzenia nowych tras, zmiany przebiegu dotychczasowych tras lub aktualizacji innych elementów schematu wymagane jest wykonanie jego aktualizacji na warunkach ustalonych z Autorem.
1 3 5 7 9 21 23 25 27 29 41 43 45 47 49 61 63 65 67 69 81 83 85 87 89 103 105 107 125 127 129 147 149 157


Uwagi

Szczegółowe zasady planowania, projektowania i wykonawstwa oznakowania standardowego omawia w skrócie instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK, a szczegółowo projekt instrukcji znakowania tras rowerowych ŚKZTT PTTK. Standardy wybudowania drogi dla rowerów określają m.in. standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa.

Dla przypomnienia warto wiedzieć, że oznakowanie standardowe PTTK przewiduje wyłącznie 5 kolorów tras ze znakami R-1, przy czym za kolor trasy uważa się kolor pasków, kropek i strzałek, a także znaki R-2 dla tras międzynarodowych. Trasy jednego koloru nie mogą krzyżować się ze sobą, a jedynie łączyć końcami. Trasy rowerowe należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.

Osoby zajmujące się trasami rowerowymi zobowiązane są do znajomości całokształtu przepisów, standardów i instrukcji dotyczących tej tematyki, a nie jedynie niniejszej notatki.