Praktyczna instrukcja znakowania szlaków rowerowych

Projekt autorski „Instrukcja znakowania tras rowerowych” (uwagi i opinie mile widziane, zwłaszcza te najbardziej krytyczne!).

Ponieważ Instrukcja znakowania szlaków PTTK jest zbyt ogólnikowa, przygotowaliśmy projekt znacznie obszerniejszej Instrukcji znakowania tras rowerowych. Załączamy kolejną siódmą wersję tej instrukcji.

 1. Wstęp
 2. Zagadnienia prawne
 3. Rodzaje szlaków
 4. Organizacja prac znakarskich
 5. Zasady projektowania tras
 6. Zasady prowadzenia tras
 7. Oznakowanie szlaków
 8. Zasady umieszczania znaków
 9. Technika znakowania
 10. Konserwacja i odnawianie oznakowania tras
 11. Odbiór, rozliczanie i dokumentacja oznakowania tras
 12. Ustalenia końcowe
 13. Informacje dodatkowe
 14. Załączniki:
Oznakowanie tras rowerowych w innych krajach
Oznakowanie w różnych krajach - przykłady