Jak PTTK stara się zapewnić turystom ciekawe trasy rowerowe?

Dla działaczy zainteresowanych opracowywaniem i znakowaniem tras rowerowych organizowane są szkolenia działaczy zwanych znakarzami. W celu ujednolicenia systemu znakowania szlaków turystycznych dla znakarzy opracowywane są instrukcje. Obecnie obowiązuje Instrukcja wydana w 2007 r., wspólna dla wszystkich rodzajów szlaków.

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK obowiązująca od 2007 r. patrz: Ponieważ Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK pomija wiele problemów i szczegółów dotyczących tras rowerowych polecamy projekt autorski "Praktyczna instrukcja znakowania szlaków rowerowych" – nasze opracowanie z 2009 r.

W województwie śląskim PTTK zrzesza kilkadziesiąt klubów turystyki kolarskiej, a także liczne sekcje turystyki kolarskiej i koła zrzeszające mniejsze grupy kolarzy. Znakarze (oczywiście tylko ci, którzy podpisali deklarację o wstąpieniu do Klubu) zrzeszeni są w Śląskim Klubie Znakarzy Tras Turystycznych działającym od 2008 r. przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach, a wcześniej w latach 2001-2007 przy Oddziale PTTK w Pyskowicach.

Zgodnie z obowiązującym w PTTK statutem znakowanie szlaków turystycznych jest działalnością programową Towarzystwa typu non-profit, tzn. wszystkie przychody z tytułu wykonywanej działalności muszą być wydatkowane na znakowanie szlaków turystycznych. Z uwagi na brak osobowości prawnej Klubu znakarze wykonują prace znakarskie w ramach umów podpisywanych przez nich bezpośrednio z zainteresowanymi samorządami.

Niestety możemy zrobić tylko tyle, i tylko tam, gdzie władze gminne, powiatowe lub wojewódzkie mają ochotę z nami współpracować. I tu zaczynają się przysłowiowe schody! Wielu urzędników uważa, że oznakowanie tras rowerowych jest niepotrzebne, a jeżeli nie potrzeba przekonywać ich do tras rowerowych, to nie są przekonani do współpracy z organizacją taką jak PTTK. Wiele urzędów nie odpowiada na nasze pisma, albo też zawiadamia nas po fakcie, że podjęło współpracę z kimś, kto nie ma pojęcia o problematyce tras rowerowych, ale za to wie, jak na tym zarobić. Ogłaszane są przetargi, w których nie są dokładnie sprecyzowane warunki proponowanych prac znakarskich, albo też prace znakarskie stanowią drobną część zlecenia i liczy się jedynie cena podana w ofertach. Brak jest należytej troski o stronę merytoryczną zlecenia przejawiającej się poszukiwaniem fachowców o należytym doświadczeniu i osiągnięciach. Skutkiem tego często powstają trasy „statystyczne”, których nie da się użytkować: rozpoczynające się w przypadkowych miejscach, oznakowane w sposób niewystarczający do odnalezienia trasy w terenie, łatwy do zniszczenia przez przypadkowych chuliganów.

Uchwała XV Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w sprawie SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
Uchwała XVI Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w sprawie SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK obowiązujący od 25 października 2008 r. : Regulaminy obowiązujące wcześniej:
Nieco więcej na temat organizacji prac znakarskich przy szlakach pieszych PTTK patrz http://ktpzg.pttk.pl/szlaki/szlaki.php.
Instrukcja znakowania szlaków konnych PTTK patrz http://gtj.pttk.pl/files/instrukcja_znakarska.pdf.