Osiągnięcia członków Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:

Materiały szkoleniowe:
  • prace nad ogólnopolską Instrukcją znakowania szlaków i tras rowerowych dla Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK:
    • nasz projekt z 2003/2004 r.
    • wersja robocza projektu opracowanego przez zespół roboczy przy KTKol ZG PTTK - publikacja tej wersji projektu została wycofana z uwagi na zaniechanie prac przez KTKol ZG PTTK,
Koncepcje: Projektowanie i znakowanie: Wydawnictwa: