Monday, April 04, 2011

Oznakowanie w różnych krajach - przykłady

 •     Belgia •     Czechy

  IS 20 - Przed skrzyżowaniem

  IS 19d - Drogowskaz

  IS 21a - Znak zwykły

  IS 21b - Znak zakrętu w lewo

 •     Estonia •     Finlandia •     Francja

 • Hiszpania

 • Holandia • Szwajcaria   

 • Szwecja •     Węgry •     Włochy


 •     Wielka Brytania