Dlaczego warto z nami współpracować?

Korzystamy z ponad stuletnich doświadczeń Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które jako jedyna organizacja w Polsce (nie uczynił tego dotąd żaden urząd) rozpracowało problematykę znakowania rowerowych szlaków turystycznych i opracowało standardy oznakowania i konserwacji wykonanych szlaków.

Znakowane szlaki turystyczne stanowią część dorobku PTTK, którego początki sięgają początku zorganizowanych form turystyki w Polsce. Znakowanie szlaków turystycznych przez PTTK ma długie tradycje i jest kontynuacją działalności rozpoczętej w 1887 roku przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a później również przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które w 1950 r. połączyły się tworząc PTTK. Aktualnie ewidencja PTTK obejmuje 63 000 km szlaków pieszych (górskich, nizinnych, spacerowych, dojściowych i dydaktycznych), narciarskich (turystycznych i zjazdowych), rowerowych (międzynarodowych i krajowych), konnych i kajakowych.

Jest regułą, że szlaki turystyczne znakowane dotychczas przez PTTK rozpoczynają się w miejscach łatwych do znalezienia przez turystę, zazwyczaj tam, gdzie koncentruje się ruch turystyczny. Szlaki powinny prowadzić obok najciekawszych zabytków, obiektów przyrodniczych i historycznych, a także obok ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, obiektów noclegowych, parkingów i stacji kolejowych Wszystkie szlaki tworzą sieć, która pozwala wędrować zarówno wokół wybranego miejsca, jak i do wybranej, odległej miejscowości docelowej.

W odróżnieniu od niektórych innych „fachowców” nie proponujemy tras prowadzących do nikąd, rozpoczynających się lub kończących się byle gdzie.

Nowe szlaki, w tym trasy rowerowe znakowane są przeważnie przez samorządy, nie zawsze przy udziale PTTK. Nie wszyscy zadają sobie trud, aby sprostać standardom znakowania PTTK. Powstają szlaki „statystyczne”, źle wytyczone, słabo oznakowane, nie rozreklamowane i często zupełnie zapomniane po ich jednorazowym wykonaniu.

Szczegóły patrz: Co to jest PTTK?

Nie wszystkie szlaki rowerowe znakowane są przez PTTK. Wykaz szlaków rowerowych w woj. śląskim i w woj. opolskim.

Prawidłowe wytyczanie i znakowanie tras rowerowych napotyka wiele trudności. Problemy z tym związane przedstawiamy w załączonym artykule.

Wykaz szlaków pieszych nizinnych patrz strona http://ktpzg.pttk.pl/szlaki/szlaki.php

Wykaz szlaków konnych patrz strony: