KONTAKT

Korespondencję do Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych prosimy wysyłać na adres Oddziału Kolejowego PTTK w Gliwicach: 44-100 Gliwice, ul. Dubois 12.

Kontakt internetowy: e-mail: kztt_pttk@wp.pl

Adresy do korespondencji bezpośrednio z Zarządem Klubu:

Prezes Klubu Znakarzy
Jan Rychlik, 44-120 Pyskowice, ul. Paderewskiego 13/I/4
tel. 32-233-23-30 lub 601-055-599
e-mail: rychgerd@wp.pl

Sekretarz Klubu Znakarzy
Piotr Rościszewski, 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 57/17
tel. 32-238-32-90 lub 501-685-613
e-mail: p_ros@o2.pl

Aktualny skład Zarządu Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach:
 1. Jan Rychlik – prezes
 2. Franciszek Jagusiak – wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski – sekretarz
 4. Stanisława Dobrowolska – skarbnik
Skład komisji rewizyjnej Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Kazimierz Okoński – prezes
 2. Edward Kutyła – członek
 3. Felicjan Mierzwa – członek
Wcześniejsze władze Klubu

Od 2008 roku

Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach został powołany w dniu 9 stycznia 2008 r. w miejsce dotychczasowego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale PTTK w Pyskowicach.

Wybrana wówczas Komisja Rewizyjna działa do dziś w niezmienionym składzie, natomiast skład wybranego wtedy Zarządu przedstawiał się następująco:
 1. Jan Rychlik – prezes
 2. Franciszek Jagusiak – wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski – sekretarz
 4. Dariusz Bielawski – skarbnik
 5. Jacek Czober – członek
Skład komisji rewizyjnej Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Kazimierz Okoński – prezes
 2. Edward Kutyła – członek
 3. Felicjan Mierzwa – członek
W lipcu 2009 r. zrezygnował z pracy w Zarządzie kol. Dariusz Bielawski. Zarząd Klubu dokooptował na Jego miejsce kol. Stanisławę Dobrowolską.

W czerwcu 2010 r. rezygnację z pracy w Zarządzie złożył kol. Jacek Czober.

Lata 2005-2008

Skład poprzedniego Zarząd Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale PTTK w Pyskowicach od 12 marca 2005 r. do 9 stycznia 2008 r.:
 1. Jan Rychlik – prezes
 2. Edward Kutyła – wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski – sekretarz
 4. Franciszek Jagusiak – skarbnik
 5. Witold Jędrusiak – członek
Skład komisji rewizyjnej Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Zenon Kaszowicz – prezes
 2. Lesław Dynak – członek
 3. Stanisław Żółciński – członek
Lata 2001-2005

Zarząd Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale PTTK w Pyskowicach od 18 lutego 2001 r. do 12 marca 2005 r.:
 1. Jan Rychlik – prezes
 2. Ignacy Pietrzak – wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski – sekretarz
 4. Franciszek Jagusiak – skarbnik
 5. Witold Jędrusiak – członek
Skład komisji rewizyjnej Klubu Znakarzy Tras Turystycznych:
 1. Zenon Kaszowicz – prezes
 2. Lesław Dynak – członek
 3. Stanisław Żółciński – członek
Lata 1999-2001

Rada do spraw Tras Turystycznych przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach od 26 czerwca 1999 r. do 3 lutego 2001 r.:
 1. Jan Rychlik - Prezes
 2. Ignacy Pietrzak - Wiceprezes
 3. Piotr Rościszewski - Sekretarz
 4. Ryszard Kapczyński - Skarbnik
 5. Remigiusz Baliczak
 6. Gabriel Hartwig
 7. Franciszek Jagusiak
 8. Jerzy Meisel
 9. Mariusz Milkowski
 10. Stanisław Pawłowski
 11. Andrzej Staśkiewicz
W lutym 2000 r. zrezygnował z funkcji skarbnika kol. Ryszard Kapczyński.