Osiągnięcia Klubu

 • wykonanie i stała aktualizacja koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych w województwach śląskim i opolskim od 2000 r.,
 • wykonanie koncepcji technicznych 14 głównych tras rowerowych długości 460 km w granicach woj. śląskiego (1999 r.),
 • wykonanie koncepcji sieci ścieżek rowerowych w Kędzierzynie-Koźlu (2002 r.), zobacz tablicę (99 kb)
 • wykonanie koncepcji sieci tras rowerowych w okolicach Olesna oraz projektu technicznego 50,0 km tras w granicach gminy Olesno (2002 r.), zobacz tablicę (170 kb)
 • zaprojektowanie sieci tras rowerowych:
 • zaprojektowanie tras rowerowych:
 • oznakowanie tras rowerowych:
 • szkolenie znakarzy tras rowerowych:
  • w Gliwicach w 2000 r. na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
  • w Gliwicach w 2003 r. na zlecenie KTKol ZG PTTK,
  • w Tychach i Pszczynie w 2008 r. dla członków Klubu,
  • w Bielsku-Białej w 2010 r. na zlecenie Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów,
 • opracowywanie materiałów informacyjno-szkoleniowych:
  • wykonanie projektu szczegółowej instrukcji znakowania szlaków i tras rowerowych i jej stała aktualizacja (obecnie wersja 1.7 z 20 grudnia 2009 r., z wzorami znaków z15 kwietnia 2010 r.),
  • opracowanie własnego zestawu wyciągu z przepisów dotyczących projektowania szlaków i tras rowerowych (obecny zestaw z marca 2010 r.),
  • opiniowanie materiałów opracowywanych przez ZG PTTK i KTKol ZG PTTK,
  • opiniowanie opracowywanej obecnie ustawy o szlakach turystycznych,
  • prowadzenie strony internetowej Klubu od 2002 r.
W związku z zaprzestaniem działalności odpłatnej pożytku publicznego przez Oddział PTTK w Pyskowicach, któremu podlegał Klub do 2008 r. i nie prowadzeniem takiej działalności przez Oddział Kolejowy PTTK w Gliwicach dalsze osiągnięcia w zakresie projektowania i znakowania tras rowerowych są w całości wymieniane w rozdziale „Osiągnięcia członków Klubu”.