powrót  

Uwagi zostały wysłane do inicjatorki trasy Pani europosłanki Grażyny Staniszewskiej w dniu 2008-07-14

Uwagi do promowania Wiślanej Trasy Rowerowej

Wyrażamy nasze poparcie dla idei budowy Wiślanej Trasy Rowerowej.

Równocześnie zwracamy uwagę, że wykorzystanie do tego celu wałów przeciwpowodziowych nie zawsze jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące warunków technicznych budowy dróg. Istniejące wały bardzo często nie spełniają tych warunków, a ich przebudowa jest dużo droższa niż budowa samej drogi rowerowej. W tej sytuacji bardziej prawidłowe jest poszukiwanie możliwości budowy dróg równoległych w pobliżu tych wałów.

Uważamy, że Wiślana Trasa Rowerowa powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przy zastosowaniu znaków drogowych typu R-1, zgodnie z zasadami wypracowanymi przez PTTK. Z nieznanych nam przyczyn oznakowanie części tras bocznych, które z natury nie są Wiślaną Trasą Rowerową, zostało wykonane w sposób niestandardowy, przy zastosowaniu znaków z logo Wiślanej Trasy Rowerowej zamiast przepisowego roweru, w sposób ośmieszający ideę tej Trasy.

Od blisko 10 lat promujemy wykonanie w województwie jednolitej Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Uważamy, że Wiślana Trasa Rowerowa powinna być skoordynowana z planami tej sieci w sposób przyjazny dla rowerzystów, nie powodując niszczenia istniejących tras rowerowych, jak to ma miejsce w okolicach Bierunia. Koordynacja wymaga nawiązania współpracy, a niestety Bielskie Towarzystwo Cyklistów, które wykonywało część prac przy Wiślanej Trasie Rowerowej takiej współpracy nie nawiązało, mimo pisemnej deklaracji z naszej strony.

Wyrażamy nadzieję, że Pani zaangażowanie w ideę budowy Wiślanej Trasy Rowerowej pozwoli doprowadzić do jej wykonania w sposób zgodny z oczekiwaniami turystów.

Z poważaniem

  SEKRETARZ KLUBU

/-/ Piotr Rościszewski
  PREZES KLUBU

/-/ Jan Rychlik