Podstawowe wzory ustawienia znaków na skrzyżowaniach:

  • początek trasy i jazda na wprost  101-106


  • zakręty i rozwidlenia szlaków  107-112


  • znaki kierujące na drogę równoległą i wokół przeszkody 113-118


  • zastosowanie znaków T-22 „nie dotyczy rowerów” 119-120


  • znaki ostrzegawcze 121-124