Co to jest PTTK?Zgodnie ze statutem PTTK zrzesza wszystkich turystów m.in. pieszych i rowerowych, zwanych popularnie piechurami i kolarzami. Ażeby ułatwić im wędrówkę organizowane są liczne imprezy i wycieczki, a także znakowane są szlaki turystyczne. Zgodnie z nazwą zrzesza również krajoznawców - osoby, które poznają kraj i starają się przekazać swoją wiedzę i zamiłowania całemu społeczeństwu.

Dorobek PTTK jest wszechstronny. PTTK zajmuje się m.in. prowadzeniem muzeów, wydawaniem przewodników turystycznych, informacją turystyczną, zrzesza i szkoli przewodników turystycznych, a przede wszystkim organizuje rajdy, zloty, spływy i wycieczki. Jest największym w Polsce gestorem bazy noclegowej i gastronomicznej, obejmującej schroniska, domy wycieczkowe, hotele, kempingi i stanice wodne.

Aktualny stan Towarzystwa

PTTK jest jedyną organizacją w Polsce, która wypracowała system znakowania szlaków turystycznych z myślą nie tylko o swoich członkach, ale również o wszystkich zainteresowanych. System ten został sprawdzony w praktyce, m.in. poprzez ocenę innych sposobów znakowania, które nie znalazły uznania w oczach turystów. Sposób oznakowania turystycznych tras rowerowych został ponadto zaakceptowany przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, zgodnie z pismem Departamentu Ruchu Drogowego TD-4k-801-26/96 z dnia 3 marca 1996 roku. Od 2004 r. postanowienia tego pisma zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220/03, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Szczegóły patrz: http://www.pttk.pl